فیزیکدان ایرانی نسبیت انیشتین را به چالش کشید تحولی نو در محاسبات کوانتومی؛

فیزیکدان ایرانی نسبیت انیشتین را به چالش کشید

فیزیکدان ایرانی دانشگاه اوتاوا ثابت کرده که پرتوی نوری چرخشی در خلاء سرعت کمتری نسبت به نظریه نسبیت انیشتین دارد. این دستاورد مبنای محاسبات کوانتومی را دگرگون می کند. به گزارش پرس شیعه؛ نور در محیط خلاء با سرعت ثابت...