اهمیت نماز از بین اعمال عبادی در کلام آیت الله بهجت

اهمیت نماز از بین اعمال عبادی در کلام آیت الله بهجت

مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: هیچ کتاب فقهی به اندازه ی کتاب الصلاه کثیرالمباحث نیست، به حدی که الفیه و نفلیه درباره ی آن نوشته اند.  مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: هیچ کتاب فقهی به اندازه ی کتاب...