پدرم اسلام را دوست داشت و زندگی خود را به ترویج حقیقت اختصاص داده بود نامه دختر محمدعلی کلی؛

پدرم اسلام را دوست داشت و زندگی خود را به ترویج حقیقت اختصاص داده بود

هانا دختر محمد علی کلی نوشت: محمد علی مردی بودکه دین خود را دوست داشت و زندگی خود را به ترویج حقیقت و حکمت اختصاص داده بود. به گزارش پرس شیعه؛ هانا علی، دختر محمد علی کلی در نامه‌ای از واقعه خونین اورلاندوی فلوریدا که دو...