از امضای بیانیه مبارزه با خشونت علیه کودکان تا دیدار با نمایندگان اوقاف کویت و رسانه های آفریقا فعالیت های روز گذشته الازهر ؛

از امضای بیانیه مبارزه با خشونت علیه کودکان تا دیدار با نمایندگان اوقاف کویت و رسانه های آفریقا

نماینده الازهر تاکید کرد: از مهم ترین ارکان و لوازم تحقق وحدت امت اسلامی این است که هدف ما یکی باشد و از مشترکات خود شروع کنیم و به دنبال رهبری و ریاست بر دیگران نباشیم و از دشمنان تاریخی مسلمانان پیروی نکنیم. به گزارش...