واکنش کنگره جهانی اویغورهای چین به ممنوعیت روزه‌ داری

واکنش کنگره جهانی اویغورهای چین به ممنوعیت روزه‌ داری

کنگره جهانی اویغورها تکرار اعمال ممنوعیت روزه‌داری برای برخی از شهروندان مسلمان چین در ماه رمضان از سوی دولت این کشور را محکوم کرد. به گزارش پرس شیعه؛ دولت چین امسال نیز کارمندان دولتی، اساتید و معلمان و دانشجویان و...