اوکراین نیروهای ویژه برای بازپس گیری کریمه آموزش می دهد

اوکراین نیروهای ویژه برای بازپس گیری کریمه آموزش می دهد

وزیر کشور اوکراین از آموزش واحدهای نظامی ویژه برای بازپس گیری شبه جزیره کریمه از روسیه خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از راشا تودی، در حالی که «پترو پروشنکو» در حال تقویت حضور نظامی اوکراین در مرزهای شبه جزیره...