دبیر کل سازمان همکاری اسلامی از طرح سازش فرانسه حمایت کرد

دبیر کل سازمان همکاری اسلامی از طرح سازش فرانسه حمایت کرد

«ایاد امین مدنی» دبیر کل سازمان همکاری اسلامی حمایت خود از طرح فرانسه برای برگزاری کنفرانس بین المللی سازش با رژیم صهیونیستی را اعلام کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه «پاکستان»، «ایاد امین مدنی» دبیر کل سازمان...