سقوط جنگنده نیروی هوایی هند در ایالت راجستان

سقوط جنگنده نیروی هوایی هند در ایالت راجستان

جنگنده نیروی هوایی هند در اثر برخورد به ساختمانی در ایالت راجستان سقوط کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه «پاکستان»، جنگنده نیروی هوایی هند از نوع «MiG-۲۷» در اثر برخورد با یک ساختمان مسکونی در منطقه «جوده پور»...