تمامی ایرانیان مقیم کویت می‌توانند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند وابستگی کار ایران در کویت:

تمامی ایرانیان مقیم کویت می‌توانند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند

وابستگی کار ایران در کویت، خبر داد: تمامی ایرانیان مقیم کویت می‌توانند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند به گزارش پرس شیعه؛ علی حسین شهریور ضمن اعلام آخرین جزییات بیمه ایرانیان خارج از کشور گفت: تمامی ایرانیان...