برنامه عربستان برای تبدیل الازهر به پایگاه ایران ستیزی

برنامه عربستان برای تبدیل الازهر به پایگاه ایران ستیزی

گسترش حمایت عربستان سعودی از "الازهر" مصر، به ویژه در دو سال اخیر، گمانه زنی های جدی درباره سیطره کامل این کشور بر الازهر و امکان تبدیل این موسسه مهم مصری به ابرازی برای دشمنی و مقابله با ایران و تشیع مطرح کرده است. به...