ایران و ایتالیا شش یادداشت تفاهم و موافقتنامه همکاری امضا کردند با حضور روحانی و نخست وزیر ایتالیا؛

ایران و ایتالیا شش یادداشت تفاهم و موافقتنامه همکاری امضا کردند

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ایتالیا، با امضای شش یادداشت تفاهم و موافقتنامه همکاری، راه را برای گسترش بیش از پیش روابط تهران – رم در حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هموارتر کردند. به گزارش پرس شیعه؛ جمهوری اسلامی...