ترکیه حامی هیچ گروه‌ تروریستی نیست ؛ افزایش روابط ایران و ترکیه سرکنسول ترکیه در جمهوری اسلامی ایران:

ترکیه حامی هیچ گروه‌ تروریستی نیست ؛ افزایش روابط ایران و ترکیه

اردبیل – سرکنسول ترکیه در جمهوری اسلامی ایران با رد برخی ادعاهای مطرح شده در خصوص حمایت‌ این کشور از گروه‌ های تروریستی گفت: ترکیه حامی هیچ گروه‌ تروریستی نبوده و نخواهد بود. به گزارش پرس شیعه؛ چاغلار فاهری عصر یک...