ایجاد ایستگاه‌ های صلواتی در بحرین ممنوع شد

ایجاد ایستگاه‌ های صلواتی در بحرین ممنوع شد

بحرین به شیعیان این کشور هشدار داد یا هر چه زودتر ایستگاه‌های صلواتی خود را جمع کنند یا اینکه دولت اقدام به این کار خواهد کرد. به گزارش پرس شیعه؛ بحرین به سلسله تعرض‌های خود علیه مناسک حسینی ادامه می‌دهند و در...