سیاست های دولت جدید ترکیه در معادلات داخلی و خارجی ایلدیریم تشریح کرد؛

سیاست های دولت جدید ترکیه در معادلات داخلی و خارجی

نخست وزیر جدید ترکیه به تشریح سیاست های خود در برخورد با معادلات داخلی و خارجی پرداخت. به گزارش پرس شیعه به نقل از حریت، بینالی ایلدیریم نخست وزیر جدید ترکیه بعد از مسجل شدن ریاستش بر حزب حاکم عدالت و توسعه و نخست وزیری...