علت باز شدن درهای آسمان و زمین در کلام مرحوم دولابی

علت باز شدن درهای آسمان و زمین در کلام مرحوم دولابی

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: همه درها آسمان و زمین را به رویشان باز می‌کنیم تا از آسمان و زمین بر آنجا برکات ببارد زیرا ایمان آورده‌اند و تقوا دارند. جهتش ایمان و تقواست. مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود:...