نگرانی صهیونیست‌ها از ورود اس ۳۰۰ به ایران

نگرانی صهیونیست‌ها از ورود اس ۳۰۰ به ایران

قرار گرفتن سامانه موشکی اس ۳۰۰ روسی در اختیار ایران، صهیونیستها را از تبعات پیشرفت تسلیحاتی دفاعی ایران نگران کرده است. به گزارش پرس شیعه؛ "ایهود یعری" تحلیل گر شبکه ۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی با اشاره به تحویل سامانه...