بارگیری اژدر زیر دریایی کلاس غدیر در خارج از اسکله نظامی برای نخستین بار انجام شد؛

بارگیری اژدر زیر دریایی کلاس غدیر در خارج از اسکله نظامی

در چهارمین روز از رزمایش دریایی ولایت ۹۴ عملیات بارگیری اژدر زیر دریایی کلاس غدیر برای اولین بار در خارج از اسکله نظامی با موفقیت انجام شد. به گزارش پرس شیعه، به نقل از قرارگاه رسانه ای رزمایش بزرگ دریایی ولایت ۹۴،...