اهداف سعودی‌ ها در یمن؛ تخریب و رونق به بازار تسلیحاتی غرب تحلیل بین الملل؛

اهداف سعودی‌ ها در یمن؛ تخریب و رونق به بازار تسلیحاتی غرب

با گذشت یک سال از حملات ددمنشانه سعودی ها به یمن این سئوال بزرگ را به وجود آورده است که آل سعود با گرسنه نگه داشتن یمنی ها و ادامه محاصره و کشتار مردم یمن به دنبال چیست. به گزارش پرس شیعه؛ دخالت سعودی در امور یمن از حدود...