هکرها شبکه بورس لندن را مختل کردند

هکرها شبکه بورس لندن را مختل کردند

هکرها با نفوذ به شبکه بازار سهام لندن نزدیک به دو ساعت مانع از فعالیت آن شدند. به گزارش پرس شیعه؛ دیلی میل نوشت رخنه گران این اقدام را بخشی از اعتراض جهانی به عملکرد بانک ها اعلام کردند .به نوشته این روزنامه رخنه گرانی...