بازار کویت در انتظار میگوی ایرانی برای فرو نشاندن قیمت‌ های سر به فلک کشیده

بازار کویت در انتظار میگوی ایرانی برای فرو نشاندن قیمت‌ های سر به فلک کشیده

در حالی‌ که قیمت میگو در بازارهای کویت به میزان زیادی افزایش یافته است فروشندگان این محصول انتظار دارند که با ورود میگوی ایران و عربستان قیمت این ماده غذایی کاهش یابد. به گزارش پرس شیعه به نقل از عرب تایمز، تعدادی از...