سه ماه زندان به خاطر بازرسی تلفن شوهر

سه ماه زندان به خاطر بازرسی تلفن شوهر

یک وکیل اماراتی تاکید کرد که بر اساس قوانین مدنی این کشور، شوهر این حق را دارد که همسران خود را که بدون اجازه تلفن همراه او را بازرسی کنند، تا سه ماه به زندان محکوم کند. به گزارش پرس شیعه؛ محمد عویس حقوقدان اماراتی در...