مفتی مصری: شراب، وضو را باطل نمی‌کند!

مفتی مصری: شراب، وضو را باطل نمی‌کند!

مفتی پیشین مصر ضمن تاکید بر نجس بودن شراب، مدعی شد که خوردن آن، وضو را باطل نمی کند! به گزارش پرس شیعه؛ "علی جمعه" در پاسخ به یک سوال شرعی، گفت: خمر (شراب) نجس است، اما وضو را باطل نمی کند و فقط شخص باید قبل از نماز، دهان...