خفقان علیه شیعیان ابزار فشار سیاسی دولت است عضو کمیته حقوق بشر بحرین:

خفقان علیه شیعیان ابزار فشار سیاسی دولت است

عضو کمیته حقوق بشر بحرین تاکید کرد که تبعیض نژادی در تمام سطوح دولتی بحرین قابل مشاهده است. به گزارش پرس شیعه؛ باقر درویش، یکی از مسؤلان رسانه در کمیته حقوق بشر بحرین، گفت: بحرین از مساله تبعیض نژادی رنج می برد و...