روزنامه آمریکایی: نظام عربستان یک باند تبهکاری است

روزنامه آمریکایی: نظام عربستان یک باند تبهکاری است

روزنامه دیفنس ۱ چاپ آمریکا نوشت: عربستان نظام نیست بلکه نوعی ساختار تجاری بی ثبات و فاسد بوده و مانند باند تبهکاری است. به گزارش پرس شیعه،این روزنامه آمریکایی این مطلب را در گزارشی تحت عنوان "آماده سرنگونی آل سعود...