آزادی بانوی انقلابی از زندان رژیم آل خلیفه

آزادی بانوی انقلابی از زندان رژیم آل خلیفه

بانوی انقلابی بحرینی که سه سال پیش در اعتراض به برگزاری مسابقات فرمول یک بازداشت شده بود روز گذشته آزاد شد. به گزارش پرس شیعه؛ ریحانه موسوی بانوی انقلابی بحرینی که سه سال پیش در اعتراض به برگزاری مسابقات فرمول یک...