اجازه سه مرجع تقلید به یک بانوی طلبه

اجازه سه مرجع تقلید به یک بانوی طلبه

در گذر تاریخ همواره زنانی اثرگذار ظاهر شده اند که با دانش و ایمان خویش توانسته اند به قله های رفیع موفقیت دست یابند. به گزارش پرس شیعه؛ یکی از این بانوان بزرگوار، فاطمه مالک است. او در نیمه دوم قرن چهاردهم هجری قمری...