کتاب بانوی فرزانگی و فضیلت منتشر شد

کتاب بانوی فرزانگی و فضیلت منتشر شد

کتاب بانوی فرزانگی و فضیلت سیری در زندگی، احوال و آرای بانو امین، اثر مائده شاکری، محقق مرکز پژوهش های جوان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به چاپ رسید. به گزارش پرس شیعه؛ بانو امین شخصیتی است که توانست تمام عمرش را در...