اختلاف در دربار سعودی رو به افزایش است/ سرکوب شدید اعتراضات مردمی در مناطق شیعه نشین عربستان

اختلاف در دربار سعودی رو به افزایش است/ سرکوب شدید اعتراضات مردمی در مناطق شیعه نشین عربستان

بانوی مبلغ سعودی و از شرکت کنندگان در راهپیمایی اربعین حسینی گفت: تظاهرات در مناطق شیعه نشین بسیار کم شده؛ چرا که کوچکترین اعتراضی افراد بازداشت شده و به زندان برده می شوند و حکم های ابد و طولانی مدت و یا اعدام شامل حال...