بانکداری ما نه تنها اسلامی نیست حتی محاسن بانکداری غربی را هم ندارد آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛

بانکداری ما نه تنها اسلامی نیست حتی محاسن بانکداری غربی را هم ندارد

حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفتند: بنده طرح جامع بانکداری اسلامی را مطالعه کرده و با حضور اعضای این گروه، نکاتی را به آنان عرضه داشتیم که امیدوارم این طرح در عمر باقیمانده مجلس نهم، در مجلس ارائه؛ به تصویب رسیده و به مجلس...