بانکهای انگلیس برای مراوده با ایران از واکنش آمریکا هراس دارند

بانکهای انگلیس برای مراوده با ایران از واکنش آمریکا هراس دارند

تحریم های اقتصادی علیه ایران در حالی از سوی اروپا و آمریکا لغو شده که بانکهای انگلیسی برای سرمایه گذاری در ایران همچنان تردید دارند. به گزارش پرس شیعه به نقل از دیلی میل، اکثر تحریم های اقتصادی اروپا و آمریکا بعد از...