بانک فرانسوی تمام حساب‌ های متعلق به جنبش تحریم اسرائیل را مسدود کرد

بانک فرانسوی تمام حساب‌ های متعلق به جنبش تحریم اسرائیل را مسدود کرد

بانک فرانسوی موتل کردیت در اقدامی جهت حمایت از رژیم صهیونیستی، تمام حساب‌های متعلق به جنبش تحریم‌های ضد اسرائیلی (BDS) را مسدود کرد. به گزارش پرس شیعه؛ بانک بزرگ فرانسوی «موتل کردیت» در اقدامی جهت حمایت از رژیم...