بانک‌های ژاپن از سپرده‌گذاران سود می‌گیرند برای "افزایش" نرخ تورم؛

بانک‌های ژاپن از سپرده‌گذاران سود می‌گیرند

بانک مرکزی ژاپن به منظور تحرک بخشیدن به اقتصاد این کشور، نرخ پایه بهره را به زیر صفر کاهش داده و سپرده گذاران باید برای سپرده های خود به بانک سود بدهند! به گزارش پرس شیعه، بانک مرکزی ژاپن به منظور تحرک بخشیدن به اقتصاد...