حادثه‏ اى بى‏ مانند

حادثه‏ اى بى‏ مانند

سخن از برپا کنندگان حادثه اى بى مانند، واقعه اى عظیم، اتفاقى عبرت آموز و حقیقتى بى شبه و مثل است، که براى تمام انسان ها، در همه ادوار حیات و زندگى، منبعى سرشار از پند و موعظه و نصیحت و درس است. اهل مُلک و ملکوت، و ساکنان...