بت‌ پرستی جدیدی در عربستان سعودی به جود آمده است محسن رضایی:

بت‌ پرستی جدیدی در عربستان سعودی به جود آمده است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام خود گفت:بت‌پ رستی جدیدی در عربستان سعودی به وجود آمده است،سردمداران این کشور نفس و جان خود را به شیطان بزرگ باخته‌اند. به گزارش پرس شیعه؛ دبیر مجمع تشخیص...