بحران آب در کرانه باختری

بحران آب در کرانه باختری

بحران آب در کرانۀ باختری، برای هزاران ساکن این منطقه مشکلات جدی را به وجود آورده است. به گزارش پرس شیعه؛ مقامات فلسطینی، رژیم صهیونیستی را مسبب بروز این بحران می دانند. از دو ماه قبل، نبود آب در کرانۀ باختری به بزرگ...