نیمی از آوارگان جهان، عرب هستند

نیمی از آوارگان جهان، عرب هستند

مرکز نظارت بر اوضاع آوارگان داخلی اعلام کرد که تعداد آوارگان در داخل کشورها در سال ۲۰۱۵ با یک رکود جدید به ۴۰ میلیون نفر رسید. به گزارش پرس شیعه؛ این مرکز که مقر آن در شهر ژنو سوئیس است، درگزارشی نوشت تعداد آوارگان...