بحران بدرفتاری با کودکان در عربستان بدرفتاری با کودکان عربستان:

بحران بدرفتاری با کودکان در عربستان

میزان خشونت جسمی و جنسی علیه کودکان در عربستان نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است. به گزارش پرس شیعه، روزنامه سعودی الحیات چاپ لندن نوشت: براساس این تحقیق، ۱۳ درصد از میان ۱۸ هزار نوجوان مورد تحقیق قرار گرفته در...