عمان حل بحران های منطقه از طریق گفتگو را خواستار شد طی سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل؛

عمان حل بحران های منطقه از طریق گفتگو را خواستار شد

«یوسف بن علوی» وزیر امور خارجه عمان طی سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، بر حل و فصل بحران های منطقه خاورمیانه از طریق گفتگو و مذاکره تاکید کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه النشره، «یوسف بن علوی»...