قدردانی بحرینی‌ های مقیم ایران از آیت‌ الله اراکی با انتشار پیامی محبت‌ آمیز صورت گرفت

قدردانی بحرینی‌ های مقیم ایران از آیت‌ الله اراکی

بحرینی‌ های مقیم ایران در پیامی از همکاری و حضور دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در کنگره بزرگداشت آیه‌ الله شیخ عیسی قاسم روحانی برجسته بحرینی تشکر و قدردانی کردند. به گزارش پرس شیعه؛ بحرینی‌ های مقیم ایران در...