تشکیل کشور مستقل فلسطین ؛ مرحله نهایی اشغال!

تشکیل کشور مستقل فلسطین ؛ مرحله نهایی اشغال!

رئیس سابق بخش اطلاع رسانی دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی، راه حلی برای نهایی کردن اشغال فلسطین به مقامات این رژیم پیشنهاد کرد. به گزارش پرس شیعه؛ یوعز هندل، رییس سابق بخش اطلاع رسانی دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی، در...