نوشته هایی با برچسب "بدعهدی آمریکا"

اعتراض رسمی ایران به سازمان ملل درباره بد عهدی آمریکا

اعتراض رسمی ایران به سازمان ملل درباره بد عهدی آمریکا

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نامهای خطاب به دبیرکل این سازمان، مصوبه اخیر کنگره آمریکا مبنی بر تمدید تحریم های ایران را مغایر نص صریح برجام خواند و خواستار درج این مسأله در گزارش آینده وی به شورای...

با بد عهدی آمریکایی ها چه کنیم؟ یاداشت؛

با بد عهدی آمریکایی ها چه کنیم؟

باید حول محور فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی جمع شویم و اجازه ندهیم این بدعهدی و پیمان شکنی آمریکایی ها دستمایه تفرقه و دو دستگی بین مسئولین کشور شود . متن یادداشت محمد اسماعیلی...