کتاب برابری و آزادی ارتباطی حبیب‌الله معظمی رونمایی می‌شود

کتاب برابری و آزادی ارتباطی حبیب‌الله معظمی رونمایی می‌شود

کتاب «برابری و آزادی ارتباطی، معرفی اندیشه جدید حقوق ارتباطی» در نگارستان شهر رونمایی خواهد شد. به گزارش پرس شیعه به نقل روابط عمومی نگارستان شهر، کتاب «برابری و آزادی ارتباطی، معرفی اندیشه جدید حقوق ارتباطی» نوشته...