چرا برادعی از تاریخ نوبل مصر حذف شد؟

چرا برادعی از تاریخ نوبل مصر حذف شد؟

وزارت آموزش و پرورش مصر تاکید کرد که نام و تصویر محمد برادعی را از فهرست برندگان جایزه نوبل در کتب درسی مصر حذف کرده است. به گزارش پرس شیعه؛ وزارت آموزش و پرورش مصر در توجیه حذف نام برادعی از فهرست برندگان جایزه نوبل در...