اسرائیل به برتری ایران در جنگ الکترونیک اذعان کردند

اسرائیل به برتری ایران در جنگ الکترونیک اذعان کردند

تحلیلگران امور نظامی رژیم اسرائیل به برتری ایران و دستاورهای بیشمار آن در جنگ الکترونیک اذعان کردند. به گزارش پرس شیعه، الکس ویشمن تحلیلگر امور نظامی روزنامه صهیونیستی "یدیعوت آحارنوت" گفت: ایرانی ها پرونده پرباری از...