برجهایی که صهیونیست ها را وحشت زده کرد

برجهایی که صهیونیست ها را وحشت زده کرد

اقدام ارتش لبنان به ساخت چند برج دیده بانی در طول مرز لبنان با فلسطین اشغالی موجب نگرانی و وحشت صهیونیست ها شده است. به گزارش پرس شیعه؛ هر چند رژیم صهیونیستی به طور مکرر حاکمیت لبنان را از زمین و هوا و دریا نقض می کند ،...