انتقال نظام برده داری از آفریقا به آسیا!

انتقال نظام برده داری از آفریقا به آسیا!

بر اساس گزارش اخیر سازمان ووک فری، کشور موریتانی در غرب آفریقا، دیگر در زمینه برده‌ داری در جهان در رتبه نخست قرار ندارد. به گزارش پرس شیعه؛ شاخص بردگی سازمان ووک فری، بیانگر آن است که نسبت افرادی که در موریتانی مشمول...