در برابر بردگان زر باید با زبان زور صحبت کرد آیت الله مکارم شیرازی:

در برابر بردگان زر باید با زبان زور صحبت کرد

حضرت آیت الله مکارم شیرازی تاکید کرد: باید بدانیم در مقابل این بردگان دلارهای نفتی از دبیر کل سازمان ملل گرفته تا دولتمردان آمریکا تنها راه این است که قوی باشیم تا این «بردگان زر» نتوانند به ما «زور» بگویند. به گزارش...