کوه های پوشیده از برف متان در سیاره پلوتون

کوه های پوشیده از برف متان در سیاره پلوتون

تصویر ارسالی جدید کاوشگر «نیوهورایزن» از سیاره پلوتون از اسرار کوهای یخی در این سیاره پرده برداشت. به گزارش پرس شیعه؛ در سیاره پلوتون منطقه ای تاریک با نام Cthulhu وجود دارد که تقریبا در قسمت زیرین این سیاره قرار گفته و...