هشدار درباره ناتوانی سازمان ملل در برقراری صلح در سوریه فارین پالیسی بررسی کرد:

هشدار درباره ناتوانی سازمان ملل در برقراری صلح در سوریه

نماینده سازمان ملل در سوریه در گزارشی محرمانه که به این سازمان ارسال کرده درباره توانایی این سازمان در برپایی صلح در سوریه و نظارت بر آتش بس احتمالی ابراز تردید کرد و در این باره هشدار داد. به گزارش پرس شیعه، فارین...