شیخ الازهر ماه آینده به نیجریه و سنگال می رود در همراهی با کاروان صلح مجلس حکمای مسلمان؛

شیخ الازهر ماه آینده به نیجریه و سنگال می رود

شیخ الازهر در ماه آینده با هدف برنامه های تبلیغی در خارج از مصر به کشورهای فرانسه، نیجریه، مالی و سنگال سفر می کند. به گزارش پرس شیعه؛ احمد الطیب شیخ الازهر بنا دارد در ادامه سفرهای خارجی خود ماه آینده به پاریس سفر کند....